Eva GARAJOVÁ - Smiřice (Smiřické svátky hudby)

28.03.2018 19:00

Velikonoční varhanní koncert
Pavel Svoboda – varhany
Jaroslav Svěcený – housle
Marek Zvolánek – trubka
Eva Garajová – mezzosoprán

Nádherný zvuk varhan, houslí, trubky a zpěvu v podání vynikajících sólistů navodí sváteční atmosféru galavečera.

 

více info: www.festival.mestosmirice.cz/